62 Kompania specjalna COMMANDO

Kraj pochodzenia: POLSKA (nie istniejąca)

    62 KOMPANIA SPECJALNA w Bolesławcu sformowana rozkazem szefa Inspektoratu Szkolenia m 0041 I/MON z dnia 10 listopada 1967 roku wywodzi swój rodowód z owianej wojenną chwałą l Samodzielnej Kompanii Commando 1942-1944    Ttrzon 62 kompanii specjalnej stanowiła grupa kadry zawodowej i żołnierzy służby zasadniczej wydzielona ze składu l batalionu szturmowego DZIWNÓW i przeniesiona 29 listopada 1967r. do garnizonu BOLESŁAWIEC.
   Pierwszym dowódcą był ppor. Stanisław TRELA. 


Na kartach jej historii wpisali się kolejni dowódcy: 

kpt. Stefan MARKOWICZ
mjr Bronisław GRONOWSKI
mjr Andrzej ŻDAN
mjr Edward MROCZEK
kpt. Kazimierz DZIADEK
mjr Ryszard MARCINIEC.

   Pod ich dowództwem kompania osiągała wysokie wyniki z inspekcji i kontroli prowadzonych przez przełożonych wyższego szczebla Wojska Polskiego. Żołnierze kompanii uczestniczyli w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wietnamie, Egipcie, Syrii, Libanie, Namibii, Kambodży, Iraku, w byłej Jugosławii, Kosowie. Wnieśliśmy także duży wkład w rozwój regionu i miasta Bolesławiec. Pracowaliśmy przy remontach szkół, przedszkoli i innych urzędów administracji państwowej i publicznej. Zawsze byliśmy blisko Stowarzyszeniu Spadochronowym "TRAWERS" prowadzonej przez żołnierza naszej kompanii. W codziennej naszej służbie kładliśmy największy nacisk na szkolenie kadry i żołnierzy w warunkach poligonowych, stąd 7-8 miesięcy w roku spędzaliśmy na poligonach w różnych częściach naszego kraju. Czyniliśmy wszystko, aby słowa "żołnierz 62 kompanii specjalnej" było synonimem rzetelności, siły i odwagi, doskonałego wyszkolenia oraz było powodem do dumy z macierzystej jednostki.

   Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy z II wojny światowej 62 Kompania Specjalna Decyzją nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 1993r. przejęła dziedzictwo owianej wojenną chwałą, odznaczoną Orderem Wojennym Virtuti Militari l Samodzielnej Kompanii Commando (1942-1944) i przyjęła nazwę wyróżniającą "COMMANDO". Stanęliśmy się godnymi następcami tych, którzy nie szczędząc krwi walczyli o Wolność i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Przejmując 25 września 1993r. dziedzictwo tradycji polskich komandosów, do osiągnięć pokojowej służby Naszej Jednostki dodaliśmy bojowe tradycje 1 Samodzielnej Kompanii Commando, której żołnierze odznaczyli się wybitnym męstwem podczas walk na Półwyspie Apenińskim (Monte Casino, Bolonia) w 1944 roku. Bojowe doświadczenie Komandosów ustawiły 62 Kompanię Specjalną Commando na czołowym miejscu wśród elitarnych jednostek WP. Symbole i tradycja służyły jako bodźce, siła napędowa w szkoleniu i wychowywaniu charakterów żołnierzy następnych pokoleń. Czyniliśmy wszystko, aby być godnymi spadkobiercami bojowych tradycji żołnierzy l Samodzielnej Kompanii Commando Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP rozformował z dniem 31 sierpnia 1994 roku 62 Kompanię Specjalną Commando. 

   Z dniem tym została zamknięta 27-letnia "karta historii".

   W 2002r. zostało powołane STOWARZYSZENIE 62 KOMPANII SPECJALNEJ COMMANDO, które z najważniejszych statutowych zadań ma pielęgnowanie tradycji naszej jednostki wojskowej. W dniu 7.09.2002r. z rąk fundatorów miasta i regionu BOLESŁAWCA otrzymaliśmy sztandar, który w płacie ma zachowany na wieki znaki tradycji wojennych i pokoju.


Tekst ze strony www.62ks.com.pl

LINKI
 
Polska organizacja ninjutsu i TCS
 
Reklama
 
 
Stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (71 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=