Signum Polonicum

Kraj pochodzenia: Polska


Signum Polonicum - Dawna Polska sztuka walki szablą husarską.

Polska Sztuka Walki Signum Polonicum stanowi zwarty system sztuki walki, na który składa się sztuka walki :

KONNA PIESZA

 

 

      Analizując dostępne materiały źródłowe polskie i obce, literaturę od XV - XX wieku, zdobyte doświadczenia własne i obce, konstrukcję samej broni itp., w Signum Polonicum przyjęliśmy założenie, iż polska sztuka walki nie wyodrębniła się jako osobna szkoła walki ale stanowiła system, który ewoluował w oparciu o polskie i zagraniczne wzorce. System ten łączył w sobie doświadczenia bojowe /utylitarne/ kilku wybranych broni, które stały się w rękach polskich wojowników bronią narodową - polską /szabla, lanca, palcat/, oraz broń obcą, którą Polacy tak doskonale władali, że zaczęto mówić o "polskich sztukach walki tą bronią" - bagnet, kosa bojowa.

      Historycznie w Signum Polonicum odtwarzamy sztukę walki od Zawiszy Czarnego poprzez Husarię, Lisowczyków do Szwoleżerów Gwardii cesarza Napoleona i ułanów Legii Nadwiślańskiej.

    KONNA SZTUKA WALKI OBEJMUJE  :

1/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiej szabli bojowej (husarskiej i szwoleżerskiej)
2/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiej broni drzewcowej (kopii i lancy)
3/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiego palcata
4/ szkołę sztuki walki z użyciem czekana - nadziaka.

    PIESZA SZTUKA WALKI OBEJMUJE ":

1/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiej szabli bojowej (husarskiej i szwoleżerskiej)
2/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiego palcata
3/ szkołę sztuki walki z użyciem czekana - nadziaka - obuszka
4/ szkołę sztuki walki z użyciem bagnetu
5/ szkołę sztuki walki z użyciem polskiej kosy bojowej.

    Podział Signum Polonicum ze względu na formacje jazdy :

1. Rycerstwo /XIV - XV w./ 
2. Husaria 
3. Lisowczycy 
4. Szwoleżerowie    

Podział Signum Polonicum ze względu na rodzaje broni :

1. Kopia husarska 
2. Szabla /husarska, szwoleżerska/ 
3. Lanca 
4. Palcat 
5. Czekan - nadziak 
6. Kosa bojowa 
7. Bagnet

http://www.signum-polonicum.com.pl/
LINKI
 
Polska organizacja ninjutsu i TCS
 
 
Stronę odwiedziło już 51 odwiedzający (59 wejścia)
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja